De  kosten  per behandeling van 1 uur bedraagt  € 62,50
Daarbij kunnen aanvullende kosten komen voor middelen ter ondersteuning van de behandeling.

Vergoeding
Indien u voor alternatieve geneeskundige zorg verzekerd bent zal uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging:  FAGT
Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraar.
Disclaimer: De lijst van verzekeraars is met zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bel bij twijfel altijd uw verzekeraar.

Betaling

Na de behandeling ontvangt u een kwitantie die per bankoverschrijving  betaald dient te worden. Na betaling kunt u de factuur rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar, indien de behandeling binnen uw verzekeringsvoorwaarden worden vergoed.

Klachtafhandeling en geschilleninstantie
Voor klachten of geschillen kunt u terecht bij de volgende twee instanties: www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl

 

Afspraken voor behandeling kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden verzet dan wel geannuleerd. Anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

Informatie over uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn: