De kosten per behandeling van 1 uur bedraagt € 62,50
Daarbij kunnen aanvullende kosten komen voor middelen ter ondersteuning van de behandeling.

Afspraken voor behandeling kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden verzet dan wel geannuleerd. Anders wordt de behandeling in rekening gebracht. 

Vergoeding
Indien u voor alternatieve geneeskundige zorg verzekerd bent zal uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging FAGT en bij Stichting RBCZ.
Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraar.

Disclaimer: De lijst van verzekeraars is met zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bel bij twijfel altijd uw verzekeraar.

Betaling

Na de behandeling ontvangt u een kwitantie die per bankoverschrijving betaald dient te worden. Na betaling kunt u de factuur rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar, indien de behandeling binnen uw verzekeringsvoorwaarden worden vergoed.

Klacht- en tuchtrecht
Als betrokken therapeut doe ik er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dan hoor ik dit graag van u, zodat we het samen kunnen bespreken. Een goed gesprek kan veel oplossen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan gelden de bepalingen, beroepscode en klachtenregeling van de FAGT en de RBCZ. Voelt u zich niet in staat om de klacht met mij te bespreken? Dan kunt u de klachtenfunctionaris benaderen van Quasir, eventueel gevolgd door de  (onafhankelijke) Stichting Zorggeschil. In de praktijk is een folder aanwezig “Wat te doen als u een klacht heeft?’ met informatie over de procedure. www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl

 

Informatie over uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn: