Welkom op de website van Aromatherapie Els Verdonk.

(Helaas heb ik op dit moment een cliënten stop)

Bij natuurgeneeskundig praktijk Aromatherapie Els Verdonk heeft de behandelmethode als doel om samen met de cliënt hun klachten te verhelpen en/of gunstig te beïnvloeden.

Tijdens een aromatherapeutische behandeling vormt massage een groot onderdeel van de behandeling.
De verschillende massagevormen zijn:  

  • aromatherapeutische massage 
  • drukpuntmassage
  • cupping 
  • energetische massage

De massagevormen kunnen tijdens de behandeling ook gecombineerd worden.
Een behandeling wordt vooraf gegaan met een intakegesprek. Vanuit de intake kijken we wat er nodig is om uw klachten te verbeteren c.q. te verhelpen. Het opgestelde behandelplan is de leidraad om stapsgewijs aan uw klachten te kunnen werken.
De behandeling kan geschieden zonder verwijzing van huisarts of specialist. 
De uiteindelijke beslissing en verantwoording m.b.t. het opvolgen van een advies of het laten uitvoeren van een behandeling ligt geheel bij de cliënt.

Tevens dient de cliënt zich bij het eerste consult te legitimeren en zijn polisnummer van de zorgverzekeraar bij zich te hebben voor een eventuele vergoeding.

Informatie over uw privacy vindt u onder de kop Tarieven